Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2022 11 18
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 592 848 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 549 185 −1 703
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 237 368 24
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 311 816 −1 727
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 25 759 545
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 11 253 −153
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 11 253 −153
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 117 936 111
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 1 629 84
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 2 116 269 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 37 27
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 17 179 872
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 5 113 505 5 180
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 949 814 4 684
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 163 691 497
8 Valdžios skola eurais 21 724 0
9 Kitas turtas 319 675 −452
Visas turtas 8 769 062 4 400
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 558 152 −1 982
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 853 259 −56 535
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 211 529 −3 498
  2.2 Indėlių galimybė 4 638 947 −53 009
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 783 −28
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 48 998 519
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 681 548 58 285
  5.1 Valdžiai 568 410 65 988
  5.2 Kiti įsipareigojimai 113 138 −7 703
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 365 246 −3 106
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 551 45
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 716 −92
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 716 −92
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 189 859 0
10 Kiti įsipareigojimai 327 337 7 265
11 Perkainojimo sąskaitos 611 738 0
12 Kapitalas ir rezervai 114 658 0
Visi įsipareigojimai 8 769 062 4 400
Annexes
22 November 2022