Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

18. november 2022
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 592.848 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 549.185 −1.703
  2.1 Terjatve do MDS 237.368 24
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 311.816 −1.727
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 25.759 545
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 11.253 −153
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 11.253 −153
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 2.117.936 111
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 1.629 84
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 2.116.269 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 37 27
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 17.179 872
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 5.113.505 5.180
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.949.814 4.684
  7.2 Drugi vrednostni papirji 163.691 497
8 Javni dolg v eurih 21.724 0
9 Druga sredstva 319.675 −452
Skupaj sredstva 8.769.062 4.400
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.558.152 −1.982
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.853.259 −56.535
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 211.529 −3.498
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 4.638.947 −53.009
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2.783 −28
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 48.998 519
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 681.548 58.285
  5.1 Sektor država 568.410 65.988
  5.2 Druge obveznosti 113.138 −7.703
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 365.246 −3.106
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 12.551 45
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.716 −92
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 5.716 −92
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 189.859 0
10 Druge obveznosti 327.337 7.265
11 Računi prevrednotenja 611.738 0
12 Kapital in rezerve 114.658 0
Skupaj obveznosti 8.769.062 4.400
Annexes
22 November 2022