Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

18.11.2022
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 592 848 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 549 185 −1 703
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 237 368 24
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 311 816 −1 727
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 25 759 545
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 11 253 −153
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 11 253 −153
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 2 117 936 111
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 1 629 84
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 2 116 269 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 37 27
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 17 179 872
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 5 113 505 5 180
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 949 814 4 684
  7.2 Muut arvopaperit 163 691 497
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 21 724 0
9 Muut saamiset 319 675 −452
Vastaavaa yhteensä 8 769 062 4 400
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 558 152 −1 982
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 853 259 −56 535
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 211 529 −3 498
  2.2 Talletusmahdollisuus 4 638 947 −53 009
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 783 −28
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 48 998 519
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 681 548 58 285
  5.1 Julkisyhteisöt 568 410 65 988
  5.2 Muut 113 138 −7 703
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 365 246 −3 106
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 12 551 45
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 716 −92
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 716 −92
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 189 859 0
10 Muut velat 327 337 7 265
11 Arvonmuutostilit 611 738 0
12 Pääoma ja rahastot 114 658 0
Vastattavaa yhteensä 8 769 062 4 400
Annexes
22 November 2022