Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

4. studenoga 2022.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 592 847 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 552 989 3 806
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 237 256 1 238
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 315 733 2 568
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 23 223 −2 490
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 11 370 −26
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 11 370 −26
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 2 119 374 −1 483
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 3 105 −1 483
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 2 116 269 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 19 567 3 511
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 5 104 105 −6 943
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 942 053 −4 809
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 162 052 −2 134
8 Dug opće države nominiran u eurima 21 724 0
9 Ostala imovina 316 457 −5 390
Ukupno imovina 8 761 655 −9 015
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 562 482 −425
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 859 100 57 754
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 240 197 9 181
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 4 616 064 48 566
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 2 839 7
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 49 028 −4 658
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 626 082 −80 731
  5.1 Opća država 499 555 −78 414
  5.2 Ostale obveze 126 527 −2 317
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 410 815 19 813
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 12 483 309
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 806 −333
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 806 −333
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 189 859 0
10 Ostale obveze 319 605 −703
11 Računi revalorizacije 611 738 0
12 Kapital i pričuve 114 657 −41
Ukupno obveze 8 761 655 −9 015
Annexes
8 November 2022