Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

4. november 2022
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 592 847 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 552 989 3 806
  2.1 Nõuded IMFi vastu 237 256 1 238
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 315 733 2 568
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 23 223 −2 490
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 11 370 −26
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 11 370 −26
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 2 119 374 −1 483
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 3 105 −1 483
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 2 116 269 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 19 567 3 511
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 5 104 105 −6 943
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 942 053 −4 809
  7.2 Muud väärtpaberid 162 052 −2 134
8 Valitsussektori võlg eurodes 21 724 0
9 Muud varad 316 457 −5 390
Varad kokku 8 761 655 −9 015
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 562 482 −425
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 859 100 57 754
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 240 197 9 181
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 4 616 064 48 566
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 839 7
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 49 028 −4 658
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 626 082 −80 731
  5.1 Valitsussektor 499 555 −78 414
  5.2 Muud kohustused 126 527 −2 317
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 410 815 19 813
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 12 483 309
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 806 −333
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 806 −333
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 189 859 0
10 Muud kohustused 319 605 −703
11 Ümberhindluskontod 611 738 0
12 Kapital ja reservid 114 657 −41
Kohustused kokku 8 761 655 −9 015
Annexes
8 November 2022