Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

4. listopadu 2022
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 592 847 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 552 989 3 806
  2.1 Pohledávky za MMF 237 256 1 238
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 315 733 2 568
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 223 −2 490
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 11 370 −26
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 11 370 −26
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 119 374 −1 483
  5.1 Hlavní refinanční operace 3 105 −1 483
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 2 116 269 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 19 567 3 511
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 5 104 105 −6 943
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 942 053 −4 809
  7.2 Ostatní cenné papíry 162 052 −2 134
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 21 724 0
9 Ostatní aktiva 316 457 −5 390
Aktiva celkem 8 761 655 −9 015
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 562 482 −425
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 859 100 57 754
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 240 197 9 181
  2.2 Vkladová facilita 4 616 064 48 566
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 839 7
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 49 028 −4 658
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 626 082 −80 731
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 499 555 −78 414
  5.2 Ostatní závazky 126 527 −2 317
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 410 815 19 813
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 12 483 309
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 806 −333
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 5 806 −333
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 189 859 0
10 Ostatní závazky 319 605 −703
11 Účty přecenění 611 738 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 114 657 −41
Pasiva celkem 8 761 655 −9 015
Annexes
8 November 2022