SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

4. november 2022
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 592.847 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 552.989 3.806
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 237.256 1.238
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 315.733 2.568
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 23.223 −2.490
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 11.370 −26
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 11.370 −26
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.119.374 −1.483
  5.1 Primære markedsoperationer 3.105 −1.483
  5.2 Langfristede markedsoperationer 2.116.269 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 19.567 3.511
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 5.104.105 −6.943
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.942.053 −4.809
  7.2 Andre værdipapirer 162.052 −2.134
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 21.724 0
9 Andre aktiver 316.457 −5.390
Aktiver i alt 8.761.655 −9.015
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.562.482 −425
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.859.100 57.754
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 240.197 9.181
  2.2 Indlånsfacilitet 4.616.064 48.566
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 2.839 7
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 49.028 −4.658
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 626.082 −80.731
  5.1 Offentlig forvaltning og service 499.555 −78.414
  5.2 Andre forpligtelser 126.527 −2.317
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 410.815 19.813
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 12.483 309
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 5.806 −333
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.806 −333
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 189.859 0
10 Andre forpligtelser 319.605 −703
11 Revalueringskonti 611.738 0
12 Kapital og reserver 114.657 −41
Passiver i alt 8.761.655 −9.015
Annexes
8 November 2022