Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

4 noiembrie 2022
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 592 847 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 552 989 3 806
  2.1 Creanțe asupra FMI 237 256 1 238
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 315 733 2 568
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 23 223 −2 490
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 11 370 −26
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 11 370 −26
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 119 374 −1 483
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 3 105 −1 483
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 116 269 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 19 567 3 511
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 104 105 −6 943
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 942 053 −4 809
  7.2 Alte titluri de valoare 162 052 −2 134
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 21 724 0
9 Alte active 316 457 −5 390
Total active 8 761 655 −9 015
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 562 482 −425
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 859 100 57 754
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 240 197 9 181
  2.2 Facilitatea de depozit 4 616 064 48 566
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 2 839 7
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 49 028 −4 658
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 626 082 −80 731
  5.1 Administrație publică 499 555 −78 414
  5.2 Alte pasive 126 527 −2 317
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 410 815 19 813
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 12 483 309
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 5 806 −333
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 5 806 −333
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 189 859 0
10 Alte pasive 319 605 −703
11 Conturi de reevaluare 611 738 0
12 Capital și rezerve 114 657 −41
Total pasive 8 761 655 −9 015
Annexes
8 November 2022