Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

4.11.2022
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 592 847 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 552 989 3 806
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 237 256 1 238
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 315 733 2 568
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 223 −2 490
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 11 370 −26
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 11 370 −26
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 2 119 374 −1 483
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 3 105 −1 483
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 2 116 269 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 19 567 3 511
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 5 104 105 −6 943
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 942 053 −4 809
  7.2 Muut arvopaperit 162 052 −2 134
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 21 724 0
9 Muut saamiset 316 457 −5 390
Vastaavaa yhteensä 8 761 655 −9 015
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 562 482 −425
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 859 100 57 754
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 240 197 9 181
  2.2 Talletusmahdollisuus 4 616 064 48 566
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 839 7
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 49 028 −4 658
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 626 082 −80 731
  5.1 Julkisyhteisöt 499 555 −78 414
  5.2 Muut 126 527 −2 317
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 410 815 19 813
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 12 483 309
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 806 −333
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 806 −333
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 189 859 0
10 Muut velat 319 605 −703
11 Arvonmuutostilit 611 738 0
12 Pääoma ja rahastot 114 657 −41
Vastattavaa yhteensä 8 761 655 −9 015
Annexes
8 November 2022