Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2022 11 04
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 592 847 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 552 989 3 806
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 237 256 1 238
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 315 733 2 568
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 223 −2 490
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 11 370 −26
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 11 370 −26
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 119 374 −1 483
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 3 105 −1 483
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 2 116 269 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 19 567 3 511
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 5 104 105 −6 943
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 942 053 −4 809
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 162 052 −2 134
8 Valdžios skola eurais 21 724 0
9 Kitas turtas 316 457 −5 390
Visas turtas 8 761 655 −9 015
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 562 482 −425
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 859 100 57 754
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 240 197 9 181
  2.2 Indėlių galimybė 4 616 064 48 566
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 839 7
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 49 028 −4 658
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 626 082 −80 731
  5.1 Valdžiai 499 555 −78 414
  5.2 Kiti įsipareigojimai 126 527 −2 317
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 410 815 19 813
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 483 309
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 806 −333
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 806 −333
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 189 859 0
10 Kiti įsipareigojimai 319 605 −703
11 Perkainojimo sąskaitos 611 738 0
12 Kapitalas ir rezervai 114 657 −41
Visi įsipareigojimai 8 761 655 −9 015
Annexes
8 November 2022