Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

4. november 2022
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 592.847 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 552.989 3.806
  2.1 Terjatve do MDS 237.256 1.238
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 315.733 2.568
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 23.223 −2.490
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 11.370 −26
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 11.370 −26
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 2.119.374 −1.483
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 3.105 −1.483
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 2.116.269 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 19.567 3.511
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 5.104.105 −6.943
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.942.053 −4.809
  7.2 Drugi vrednostni papirji 162.052 −2.134
8 Javni dolg v eurih 21.724 0
9 Druga sredstva 316.457 −5.390
Skupaj sredstva 8.761.655 −9.015
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.562.482 −425
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.859.100 57.754
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 240.197 9.181
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 4.616.064 48.566
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2.839 7
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 49.028 −4.658
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 626.082 −80.731
  5.1 Sektor država 499.555 −78.414
  5.2 Druge obveznosti 126.527 −2.317
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 410.815 19.813
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 12.483 309
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.806 −333
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 5.806 −333
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 189.859 0
10 Druge obveznosti 319.605 −703
11 Računi prevrednotenja 611.738 0
12 Kapital in rezerve 114.657 −41
Skupaj obveznosti 8.761.655 −9.015
Annexes
8 November 2022