Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

2. rujna 2022.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 604 277 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 523 793 346
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 227 603 469
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 296 189 −122
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 25 339 −91
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 10 415 414
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 10 415 414
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 2 129 270 3 807
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 3 869 3 125
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 2 125 400 682
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 1 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 14 788 1 920
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 5 122 378 −716
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 956 492 1 007
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 165 886 −1 723
8 Dug opće države nominiran u eurima 21 680 0
9 Ostala imovina 304 886 1 108
Ukupno imovina 8 756 825 6 789
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 575 486 −2 533
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 707 857 135 078
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 4 035 157 112 832
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 670 732 22 111
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 1 968 135
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 51 543 3 628
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 692 767 −120 543
  5.1 Opća država 504 833 −90 744
  5.2 Ostale obveze 187 934 −29 799
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 478 559 −11 231
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 11 263 −181
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 6 417 −268
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 417 −268
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 184 896 0
10 Ostale obveze 324 678 2 841
11 Računi revalorizacije 608 538 0
12 Kapital i pričuve 114 820 0
Ukupno obveze 8 756 825 6 789
Annexes
6 September 2022