Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

2. september 2022
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 604.277 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 523.793 346
  2.1 Terjatve do MDS 227.603 469
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 296.189 −122
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 25.339 −91
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 10.415 414
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 10.415 414
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 2.129.270 3.807
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 3.869 3.125
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 2.125.400 682
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 14.788 1.920
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 5.122.378 −716
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.956.492 1.007
  7.2 Drugi vrednostni papirji 165.886 −1.723
8 Javni dolg v eurih 21.680 0
9 Druga sredstva 304.886 1.108
Skupaj sredstva 8.756.825 6.789
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.575.486 −2.533
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.707.857 135.078
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 4.035.157 112.832
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 670.732 22.111
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.968 135
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 51.543 3.628
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 692.767 −120.543
  5.1 Sektor država 504.833 −90.744
  5.2 Druge obveznosti 187.934 −29.799
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 478.559 −11.231
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.263 −181
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 6.417 −268
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 6.417 −268
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 184.896 0
10 Druge obveznosti 324.678 2.841
11 Računi prevrednotenja 608.538 0
12 Kapital in rezerve 114.820 0
Skupaj obveznosti 8.756.825 6.789
Annexes
6 September 2022