Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

2. september 2022
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 604 277 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 523 793 346
  2.1 Nõuded IMFi vastu 227 603 469
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 296 189 −122
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 25 339 −91
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 10 415 414
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 10 415 414
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 2 129 270 3 807
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 3 869 3 125
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 2 125 400 682
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 1 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 14 788 1 920
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 5 122 378 −716
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 956 492 1 007
  7.2 Muud väärtpaberid 165 886 −1 723
8 Valitsussektori võlg eurodes 21 680 0
9 Muud varad 304 886 1 108
Varad kokku 8 756 825 6 789
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 575 486 −2 533
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 707 857 135 078
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 4 035 157 112 832
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 670 732 22 111
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 968 135
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 51 543 3 628
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 692 767 −120 543
  5.1 Valitsussektor 504 833 −90 744
  5.2 Muud kohustused 187 934 −29 799
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 478 559 −11 231
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 11 263 −181
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 417 −268
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 417 −268
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 184 896 0
10 Muud kohustused 324 678 2 841
11 Ümberhindluskontod 608 538 0
12 Kapital ja reservid 114 820 0
Kohustused kokku 8 756 825 6 789
Annexes
6 September 2022