Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

2.9.2022
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 604 277 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 523 793 346
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 227 603 469
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 296 189 −122
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 25 339 −91
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 10 415 414
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 10 415 414
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 2 129 270 3 807
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 3 869 3 125
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 2 125 400 682
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 1 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 14 788 1 920
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 5 122 378 −716
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 956 492 1 007
  7.2 Muut arvopaperit 165 886 −1 723
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 21 680 0
9 Muut saamiset 304 886 1 108
Vastaavaa yhteensä 8 756 825 6 789
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 575 486 −2 533
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 707 857 135 078
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 4 035 157 112 832
  2.2 Talletusmahdollisuus 670 732 22 111
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 968 135
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 51 543 3 628
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 692 767 −120 543
  5.1 Julkisyhteisöt 504 833 −90 744
  5.2 Muut 187 934 −29 799
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 478 559 −11 231
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 11 263 −181
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 417 −268
  8.1 Talletukset ja muut velat 6 417 −268
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 184 896 0
10 Muut velat 324 678 2 841
11 Arvonmuutostilit 608 538 0
12 Pääoma ja rahastot 114 820 0
Vastattavaa yhteensä 8 756 825 6 789
Annexes
6 September 2022