Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

2 septembrie 2022
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 604 277 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 523 793 346
  2.1 Creanțe asupra FMI 227 603 469
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 296 189 −122
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 25 339 −91
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 10 415 414
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 10 415 414
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 129 270 3 807
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 3 869 3 125
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 125 400 682
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 14 788 1 920
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 122 378 −716
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 956 492 1 007
  7.2 Alte titluri de valoare 165 886 −1 723
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 21 680 0
9 Alte active 304 886 1 108
Total active 8 756 825 6 789
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 575 486 −2 533
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 707 857 135 078
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 4 035 157 112 832
  2.2 Facilitatea de depozit 670 732 22 111
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 1 968 135
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 51 543 3 628
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 692 767 −120 543
  5.1 Administrație publică 504 833 −90 744
  5.2 Alte pasive 187 934 −29 799
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 478 559 −11 231
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 11 263 −181
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 6 417 −268
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 6 417 −268
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 184 896 0
10 Alte pasive 324 678 2 841
11 Conturi de reevaluare 608 538 0
12 Capital și rezerve 114 820 0
Total pasive 8 756 825 6 789
Annexes
6 September 2022