SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

2. september 2022
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 604.277 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 523.793 346
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 227.603 469
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 296.189 −122
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 25.339 −91
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 10.415 414
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 10.415 414
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.129.270 3.807
  5.1 Primære markedsoperationer 3.869 3.125
  5.2 Langfristede markedsoperationer 2.125.400 682
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 1 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 14.788 1.920
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 5.122.378 −716
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.956.492 1.007
  7.2 Andre værdipapirer 165.886 −1.723
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 21.680 0
9 Andre aktiver 304.886 1.108
Aktiver i alt 8.756.825 6.789
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.575.486 −2.533
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.707.857 135.078
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 4.035.157 112.832
  2.2 Indlånsfacilitet 670.732 22.111
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 1.968 135
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 51.543 3.628
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 692.767 −120.543
  5.1 Offentlig forvaltning og service 504.833 −90.744
  5.2 Andre forpligtelser 187.934 −29.799
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 478.559 −11.231
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 11.263 −181
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 6.417 −268
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.417 −268
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 184.896 0
10 Andre forpligtelser 324.678 2.841
11 Revalueringskonti 608.538 0
12 Kapital og reserver 114.820 0
Passiver i alt 8.756.825 6.789
Annexes
6 September 2022