Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

2. září 2022
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 604 277 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 523 793 346
  2.1 Pohledávky za MMF 227 603 469
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 296 189 −122
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 25 339 −91
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 10 415 414
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 10 415 414
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 129 270 3 807
  5.1 Hlavní refinanční operace 3 869 3 125
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 2 125 400 682
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 1 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 14 788 1 920
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 5 122 378 −716
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 956 492 1 007
  7.2 Ostatní cenné papíry 165 886 −1 723
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 21 680 0
9 Ostatní aktiva 304 886 1 108
Aktiva celkem 8 756 825 6 789
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 575 486 −2 533
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 707 857 135 078
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 4 035 157 112 832
  2.2 Vkladová facilita 670 732 22 111
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 968 135
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 51 543 3 628
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 692 767 −120 543
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 504 833 −90 744
  5.2 Ostatní závazky 187 934 −29 799
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 478 559 −11 231
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 11 263 −181
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 417 −268
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 6 417 −268
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 184 896 0
10 Ostatní závazky 324 678 2 841
11 Účty přecenění 608 538 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 114 820 0
Pasiva celkem 8 756 825 6 789
Annexes
6 September 2022