Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

3. prosinca 2021.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 517 932 38
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 490 847 169
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 214 916 −1
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 275 931 170
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 24 341 −1 799
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 9 994 −408
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 9 994 −408
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 2 208 821 43
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 200 43
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 2 208 621 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 27 308 −99
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 4 850 974 12 379
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 675 984 13 452
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 174 990 −1 073
8 Dug opće države nominiran u eurima 22 153 0
9 Ostala imovina 317 538 2 593
Ukupno imovina 8 469 908 12 917
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 523 290 5 008
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 623 125 83 482
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 3 827 360 61 313
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 793 617 22 147
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 2 148 22
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 40 095 2 782
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 735 893 −95 222
  5.1 Opća država 620 375 −87 410
  5.2 Ostale obveze 115 518 −7 812
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 417 266 17 754
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 14 215 −1 502
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 3 843 41
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 3 843 41
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 176 130 0
10 Ostale obveze 320 800 613
11 Računi revalorizacije 505 979 0
12 Kapital i pričuve 109 272 −40
Ukupno obveze 8 469 908 12 917
Annexes
7 December 2021