Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

3. detsember 2021
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 517 932 38
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 490 847 169
  2.1 Nõuded IMFi vastu 214 916 −1
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 275 931 170
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 24 341 −1 799
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 9 994 −408
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 9 994 −408
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 2 208 821 43
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 200 43
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 2 208 621 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 27 308 −99
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 850 974 12 379
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 675 984 13 452
  7.2 Muud väärtpaberid 174 990 −1 073
8 Valitsussektori võlg eurodes 22 153 0
9 Muud varad 317 538 2 593
Varad kokku 8 469 908 12 917
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 523 290 5 008
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 623 125 83 482
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 3 827 360 61 313
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 793 617 22 147
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 148 22
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 40 095 2 782
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 735 893 −95 222
  5.1 Valitsussektor 620 375 −87 410
  5.2 Muud kohustused 115 518 −7 812
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 417 266 17 754
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 14 215 −1 502
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 3 843 41
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 3 843 41
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 176 130 0
10 Muud kohustused 320 800 613
11 Ümberhindluskontod 505 979 0
12 Kapital ja reservid 109 272 −40
Kohustused kokku 8 469 908 12 917
Annexes
7 December 2021