Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

3 decembrie 2021
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 517 932 38
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 490 847 169
  2.1 Creanțe asupra FMI 214 916 −1
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 275 931 170
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 24 341 −1 799
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 9 994 −408
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 9 994 −408
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 208 821 43
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 200 43
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 208 621 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 27 308 −99
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 850 974 12 379
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 675 984 13 452
  7.2 Alte titluri de valoare 174 990 −1 073
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 153 0
9 Alte active 317 538 2 593
Total active 8 469 908 12 917
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 523 290 5 008
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 623 125 83 482
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 3 827 360 61 313
  2.2 Facilitatea de depozit 793 617 22 147
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 2 148 22
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 40 095 2 782
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 735 893 −95 222
  5.1 Administrație publică 620 375 −87 410
  5.2 Alte pasive 115 518 −7 812
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 417 266 17 754
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 14 215 −1 502
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 3 843 41
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 3 843 41
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 176 130 0
10 Alte pasive 320 800 613
11 Conturi de reevaluare 505 979 0
12 Capital și rezerve 109 272 −40
Total pasive 8 469 908 12 917
Annexes
7 December 2021