Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

3.12.2021
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 517 932 38
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 490 847 169
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 214 916 −1
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 275 931 170
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 24 341 −1 799
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 9 994 −408
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 9 994 −408
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 2 208 821 43
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 200 43
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 2 208 621 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 27 308 −99
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 850 974 12 379
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 675 984 13 452
  7.2 Muut arvopaperit 174 990 −1 073
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 22 153 0
9 Muut saamiset 317 538 2 593
Vastaavaa yhteensä 8 469 908 12 917
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 523 290 5 008
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 623 125 83 482
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 3 827 360 61 313
  2.2 Talletusmahdollisuus 793 617 22 147
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 148 22
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 40 095 2 782
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 735 893 −95 222
  5.1 Julkisyhteisöt 620 375 −87 410
  5.2 Muut 115 518 −7 812
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 417 266 17 754
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 14 215 −1 502
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 3 843 41
  8.1 Talletukset ja muut velat 3 843 41
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 176 130 0
10 Muut velat 320 800 613
11 Arvonmuutostilit 505 979 0
12 Pääoma ja rahastot 109 272 −40
Vastattavaa yhteensä 8 469 908 12 917
Annexes
7 December 2021