Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2021 12 03
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 517 932 38
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 490 847 169
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 214 916 −1
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 275 931 170
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 341 −1 799
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 9 994 −408
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 9 994 −408
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 208 821 43
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 200 43
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 2 208 621 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 27 308 −99
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4 850 974 12 379
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 675 984 13 452
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 174 990 −1 073
8 Valdžios skola eurais 22 153 0
9 Kitas turtas 317 538 2 593
Visas turtas 8 469 908 12 917
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 523 290 5 008
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 623 125 83 482
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 3 827 360 61 313
  2.2 Indėlių galimybė 793 617 22 147
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 148 22
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 40 095 2 782
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 735 893 −95 222
  5.1 Valdžiai 620 375 −87 410
  5.2 Kiti įsipareigojimai 115 518 −7 812
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 417 266 17 754
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 215 −1 502
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 843 41
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 3 843 41
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 176 130 0
10 Kiti įsipareigojimai 320 800 613
11 Perkainojimo sąskaitos 505 979 0
12 Kapitalas ir rezervai 109 272 −40
Visi įsipareigojimai 8 469 908 12 917
Annexes
7 December 2021