Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

3. prosince 2021
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 517 932 38
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 490 847 169
  2.1 Pohledávky za MMF 214 916 −1
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 275 931 170
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 24 341 −1 799
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 9 994 −408
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 9 994 −408
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 208 821 43
  5.1 Hlavní refinanční operace 200 43
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 2 208 621 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 27 308 −99
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 850 974 12 379
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 675 984 13 452
  7.2 Ostatní cenné papíry 174 990 −1 073
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 22 153 0
9 Ostatní aktiva 317 538 2 593
Aktiva celkem 8 469 908 12 917
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 523 290 5 008
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 623 125 83 482
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 3 827 360 61 313
  2.2 Vkladová facilita 793 617 22 147
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 148 22
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 40 095 2 782
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 735 893 −95 222
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 620 375 −87 410
  5.2 Ostatní závazky 115 518 −7 812
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 417 266 17 754
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 14 215 −1 502
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 3 843 41
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 3 843 41
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 176 130 0
10 Ostatní závazky 320 800 613
11 Účty přecenění 505 979 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 109 272 −40
Pasiva celkem 8 469 908 12 917
Annexes
7 December 2021