Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

1. listopada 2021.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
  i) ii)
1 Zlato i potraživanja u zlatu 517 801 25 3 058
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 487 724 4 992 7 089
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 213 398 191 1 964
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 274 325 4 801 5 125
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 24 877 −3 247 533
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 10 737 −2 926 −25
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 10 737 −2 926 −25
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 2 208 846 −2 498 0
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 147 103 0
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 2 208 699 −2 582 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 −18 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 33 074 −2 314 0
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 4 666 456 16 382 −10 861
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 484 193 16 086 −10 544
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 182 263 296 −317
8 Dug opće države nominiran u eurima 22 153 0 10
9 Ostala imovina 317 482 −2 149 7 870
Ukupno imovina 8 289 148 8 266 7 674
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
  i) ii)
1 Novčanice u optjecaju 1 505 491 1 233 0
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 534 889 58 894 0
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 3 761 273 −26 512 0
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 771 105 84 887 0
  2.3 Oročeni depoziti 0 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 2 511 518 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 26 575 401 0
4 Izdani dužnički certifikati 0 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 775 652 −69 699 0
  5.1 Opća država 653 437 −78 441 0
  5.2 Ostale obveze 122 215 8 742 0
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 323 546 17 298 25
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 12 569 174 207
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 4 069 1 539 66
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 069 1 539 66
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 176 130 0 1 474
10 Ostale obveze 314 865 −1 534 −2 517
11 Računi revalorizacije 506 008 0 8 419
12 Kapital i pričuve 109 352 −40 0
Ukupno obveze 8 289 148 8 266 7 674
Annexes
6 October 2021