Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

1.10.2021
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
  i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 517 801 25 3 058
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 487 724 4 992 7 089
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 213 398 191 1 964
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 274 325 4 801 5 125
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 24 877 −3 247 533
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 10 737 −2 926 −25
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 10 737 −2 926 −25
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 2 208 846 −2 498 0
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 147 103 0
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 2 208 699 −2 582 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −18 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 33 074 −2 314 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 666 456 16 382 −10 861
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 484 193 16 086 −10 544
  7.2 Muut arvopaperit 182 263 296 −317
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 22 153 0 10
9 Muut saamiset 317 482 −2 149 7 870
Vastaavaa yhteensä 8 289 148 8 266 7 674
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
  i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 1 505 491 1 233 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 534 889 58 894 0
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 3 761 273 −26 512 0
  2.2 Talletusmahdollisuus 771 105 84 887 0
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 511 518 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 26 575 401 0
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 775 652 −69 699 0
  5.1 Julkisyhteisöt 653 437 −78 441 0
  5.2 Muut 122 215 8 742 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 323 546 17 298 25
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 12 569 174 207
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 069 1 539 66
  8.1 Talletukset ja muut velat 4 069 1 539 66
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 176 130 0 1 474
10 Muut velat 314 865 −1 534 −2 517
11 Arvonmuutostilit 506 008 0 8 419
12 Pääoma ja rahastot 109 352 −40 0
Vastattavaa yhteensä 8 289 148 8 266 7 674
Annexes
6 October 2021