Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2021 10 01
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
  i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 517 801 25 3 058
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 487 724 4 992 7 089
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 213 398 191 1 964
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 274 325 4 801 5 125
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 877 −3 247 533
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 10 737 −2 926 −25
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 10 737 −2 926 −25
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 208 846 −2 498 0
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 147 103 0
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 2 208 699 −2 582 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 −18 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 33 074 −2 314 0
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4 666 456 16 382 −10 861
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 484 193 16 086 −10 544
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 182 263 296 −317
8 Valdžios skola eurais 22 153 0 10
9 Kitas turtas 317 482 −2 149 7 870
Visas turtas 8 289 148 8 266 7 674
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
  i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 1 505 491 1 233 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 534 889 58 894 0
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 3 761 273 −26 512 0
  2.2 Indėlių galimybė 771 105 84 887 0
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 511 518 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 26 575 401 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 775 652 −69 699 0
  5.1 Valdžiai 653 437 −78 441 0
  5.2 Kiti įsipareigojimai 122 215 8 742 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 323 546 17 298 25
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 569 174 207
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 069 1 539 66
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 069 1 539 66
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 176 130 0 1 474
10 Kiti įsipareigojimai 314 865 −1 534 −2 517
11 Perkainojimo sąskaitos 506 008 0 8 419
12 Kapitalas ir rezervai 109 352 −40 0
Visi įsipareigojimai 8 289 148 8 266 7 674
Annexes
6 October 2021