SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

1. oktober 2021
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
  i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 517.801 25 3.058
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 487.724 4.992 7.089
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 213.398 191 1.964
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 274.325 4.801 5.125
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 24.877 −3.247 533
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 10.737 −2.926 −25
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 10.737 −2.926 −25
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.208.846 −2.498 0
  5.1 Primære markedsoperationer 147 103 0
  5.2 Langfristede markedsoperationer 2.208.699 −2.582 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −18 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 33.074 −2.314 0
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 4.666.456 16.382 −10.861
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.484.193 16.086 −10.544
  7.2 Andre værdipapirer 182.263 296 −317
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 22.153 0 10
9 Andre aktiver 317.482 −2.149 7.870
Aktiver i alt 8.289.148 8.266 7.674
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
  i) ii)
1 Seddelomløb 1.505.491 1.233 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.534.889 58.894 0
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 3.761.273 −26.512 0
  2.2 Indlånsfacilitet 771.105 84.887 0
  2.3 Tidsindskud 0 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 2.511 518 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 26.575 401 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 775.652 −69.699 0
  5.1 Offentlig forvaltning og service 653.437 −78.441 0
  5.2 Andre forpligtelser 122.215 8.742 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 323.546 17.298 25
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 12.569 174 207
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 4.069 1.539 66
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.069 1.539 66
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 176.130 0 1.474
10 Andre forpligtelser 314.865 −1.534 −2.517
11 Revalueringskonti 506.008 0 8.419
12 Kapital og reserver 109.352 −40 0
Passiver i alt 8.289.148 8.266 7.674
Annexes
6 October 2021