Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

1 octombrie 2021
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacțiilor
ii)reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
  i) ii)
1 Aur și creanțe în aur 517 801 25 3 058
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 487 724 4 992 7 089
  2.1 Creanțe asupra FMI 213 398 191 1 964
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 274 325 4 801 5 125
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 24 877 −3 247 533
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 10 737 −2 926 −25
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 10 737 −2 926 −25
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 208 846 −2 498 0
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 147 103 0
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 208 699 −2 582 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −18 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 33 074 −2 314 0
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 666 456 16 382 −10 861
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 484 193 16 086 −10 544
  7.2 Alte titluri de valoare 182 263 296 −317
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 153 0 10
9 Alte active 317 482 −2 149 7 870
Total active 8 289 148 8 266 7 674
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacțiilor
ii)reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
  i) ii)
1 Bancnote în circulație 1 505 491 1 233 0
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 534 889 58 894 0
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 3 761 273 −26 512 0
  2.2 Facilitatea de depozit 771 105 84 887 0
  2.3 Depozite la termen 0 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 2 511 518 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 26 575 401 0
4 Certificate de creanță emise 0 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 775 652 −69 699 0
  5.1 Administrație publică 653 437 −78 441 0
  5.2 Alte pasive 122 215 8 742 0
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 323 546 17 298 25
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 12 569 174 207
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 4 069 1 539 66
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 4 069 1 539 66
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 176 130 0 1 474
10 Alte pasive 314 865 −1 534 −2 517
11 Conturi de reevaluare 506 008 0 8 419
12 Capital și rezerve 109 352 −40 0
Total pasive 8 289 148 8 266 7 674
Annexes
6 October 2021