Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

2. travnja 2021.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
  i) ii)
1 Zlato i potraživanja u zlatu 499 316 4 −37 225
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 350 742 71 10 629
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 86 580 −9 2 157
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 264 162 80 8 472
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 26 643 −253 969
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 11 541 −569 −31
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 11 541 −569 −31
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 2 107 436 −197 0
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 461 190 0
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 2 106 975 −385 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 −2 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 39 021 −1 698 0
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 4 132 771 17 082 −10 016
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 3 936 654 15 629 −9 401
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 196 118 1 453 −615
8 Dug opće države nominiran u eurima 22 646 0 26
9 Ostala imovina 303 995 −568 10 865
Ukupno imovina 7 494 111 13 872 −24 782
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
  i) ii)
1 Novčanice u optjecaju 1 450 081 6 207 0
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 134 285 45 151 0
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 3 400 245 −44 999 0
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 734 040 90 151 0
  2.3 Oročeni depoziti 0 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 16 841 296 0
4 Izdani dužnički certifikati 0 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 722 437 −50 238 0
  5.1 Opća država 634 772 −48 838 0
  5.2 Ostale obveze 87 666 −1 399 0
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 207 503 14 336 40
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 9 650 −173 392
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 3 387 −217 197
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 3 387 −217 197
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 176 0 1 376
10 Ostale obveze 298 227 −1 842 295
11 Računi revalorizacije 485 447 0 −27 081
12 Kapital i pričuve 110 076 351 0
Ukupno obveze 7 494 111 13 872 −24 782
Annexes
8 April 2021