SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

2. april 2021
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
  i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 499.316 4 −37.225
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 350.742 71 10.629
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 86.580 −9 2.157
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 264.162 80 8.472
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 26.643 −253 969
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 11.541 −569 −31
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 11.541 −569 −31
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.107.436 −197 0
  5.1 Primære markedsoperationer 461 190 0
  5.2 Langfristede markedsoperationer 2.106.975 −385 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −2 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 39.021 −1.698 0
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 4.132.771 17.082 −10.016
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 3.936.654 15.629 −9.401
  7.2 Andre værdipapirer 196.118 1.453 −615
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 22.646 0 26
9 Andre aktiver 303.995 −568 10.865
Aktiver i alt 7.494.111 13.872 −24.782
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
  i) ii)
1 Seddelomløb 1.450.081 6.207 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.134.285 45.151 0
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 3.400.245 −44.999 0
  2.2 Indlånsfacilitet 734.040 90.151 0
  2.3 Tidsindskud 0 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 0 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 16.841 296 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 722.437 −50.238 0
  5.1 Offentlig forvaltning og service 634.772 −48.838 0
  5.2 Andre forpligtelser 87.666 −1.399 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 207.503 14.336 40
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 9.650 −173 392
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 3.387 −217 197
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 3.387 −217 197
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.176 0 1.376
10 Andre forpligtelser 298.227 −1.842 295
11 Revalueringskonti 485.447 0 −27.081
12 Kapital og reserver 110.076 351 0
Passiver i alt 7.494.111 13.872 −24.782
Annexes
8 April 2021