Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2021 04 02
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
  i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 499 316 4 −37 225
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 350 742 71 10 629
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 86 580 −9 2 157
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 264 162 80 8 472
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 26 643 −253 969
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 11 541 −569 −31
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 11 541 −569 −31
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 107 436 −197 0
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 461 190 0
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 2 106 975 −385 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 −2 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 39 021 −1 698 0
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4 132 771 17 082 −10 016
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 3 936 654 15 629 −9 401
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 196 118 1 453 −615
8 Valdžios skola eurais 22 646 0 26
9 Kitas turtas 303 995 −568 10 865
Visas turtas 7 494 111 13 872 −24 782
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
  i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 1 450 081 6 207 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 134 285 45 151 0
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 3 400 245 −44 999 0
  2.2 Indėlių galimybė 734 040 90 151 0
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 16 841 296 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 722 437 −50 238 0
  5.1 Valdžiai 634 772 −48 838 0
  5.2 Kiti įsipareigojimai 87 666 −1 399 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 207 503 14 336 40
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 650 −173 392
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 387 −217 197
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 3 387 −217 197
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 176 0 1 376
10 Kiti įsipareigojimai 298 227 −1 842 295
11 Perkainojimo sąskaitos 485 447 0 −27 081
12 Kapitalas ir rezervai 110 076 351 0
Visi įsipareigojimai 7 494 111 13 872 −24 782
Annexes
8 April 2021