Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

2. april 2021
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
  i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 499.316 4 −37.225
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 350.742 71 10.629
  2.1 Terjatve do MDS 86.580 −9 2.157
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 264.162 80 8.472
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 26.643 −253 969
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 11.541 −569 −31
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 11.541 −569 −31
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 2.107.436 −197 0
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 461 190 0
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 2.106.975 −385 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −2 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 39.021 −1.698 0
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.132.771 17.082 −10.016
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 3.936.654 15.629 −9.401
  7.2 Drugi vrednostni papirji 196.118 1.453 −615
8 Javni dolg v eurih 22.646 0 26
9 Druga sredstva 303.995 −568 10.865
Skupaj sredstva 7.494.111 13.872 −24.782
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
  i) ii)
1 Bankovci v obtoku 1.450.081 6.207 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.134.285 45.151 0
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 3.400.245 −44.999 0
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 734.040 90.151 0
  2.3 Vezani depoziti 0 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 16.841 296 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 722.437 −50.238 0
  5.1 Sektor država 634.772 −48.838 0
  5.2 Druge obveznosti 87.666 −1.399 0
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 207.503 14.336 40
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 9.650 −173 392
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 3.387 −217 197
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 3.387 −217 197
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 56.176 0 1.376
10 Druge obveznosti 298.227 −1.842 295
11 Računi prevrednotenja 485.447 0 −27.081
12 Kapital in rezerve 110.076 351 0
Skupaj obveznosti 7.494.111 13.872 −24.782
Annexes
8 April 2021