Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

2. dubna 2021
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
  i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 499 316 4 −37 225
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 350 742 71 10 629
  2.1 Pohledávky za MMF 86 580 −9 2 157
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 264 162 80 8 472
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 26 643 −253 969
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 11 541 −569 −31
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 11 541 −569 −31
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 107 436 −197 0
  5.1 Hlavní refinanční operace 461 190 0
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 2 106 975 −385 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −2 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 39 021 −1 698 0
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 132 771 17 082 −10 016
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 3 936 654 15 629 −9 401
  7.2 Ostatní cenné papíry 196 118 1 453 −615
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 22 646 0 26
9 Ostatní aktiva 303 995 −568 10 865
Aktiva celkem 7 494 111 13 872 −24 782
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
  i) ii)
1 Bankovky v oběhu 1 450 081 6 207 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 134 285 45 151 0
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 3 400 245 −44 999 0
  2.2 Vkladová facilita 734 040 90 151 0
  2.3 Termínované vklady 0 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 16 841 296 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 722 437 −50 238 0
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 634 772 −48 838 0
  5.2 Ostatní závazky 87 666 −1 399 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 207 503 14 336 40
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 9 650 −173 392
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 3 387 −217 197
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 3 387 −217 197
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 176 0 1 376
10 Ostatní závazky 298 227 −1 842 295
11 Účty přecenění 485 447 0 −27 081
12 Základní kapitál a rezervní fondy 110 076 351 0
Pasiva celkem 7 494 111 13 872 −24 782
Annexes
8 April 2021