Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

2. aprill 2021
Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Kuld ja nõuded kullas 499 316 4 −37 225
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 350 742 71 10 629
  2.1 Nõuded IMFi vastu 86 580 −9 2 157
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 264 162 80 8 472
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 26 643 −253 969
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 11 541 −569 −31
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 11 541 −569 −31
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 2 107 436 −197 0
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 461 190 0
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 2 106 975 −385 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −2 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 39 021 −1 698 0
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 132 771 17 082 −10 016
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 3 936 654 15 629 −9 401
  7.2 Muud väärtpaberid 196 118 1 453 −615
8 Valitsussektori võlg eurodes 22 646 0 26
9 Muud varad 303 995 −568 10 865
Varad kokku 7 494 111 13 872 −24 782
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 1 450 081 6 207 0
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 134 285 45 151 0
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 3 400 245 −44 999 0
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 734 040 90 151 0
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 16 841 296 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 722 437 −50 238 0
  5.1 Valitsussektor 634 772 −48 838 0
  5.2 Muud kohustused 87 666 −1 399 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 207 503 14 336 40
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 9 650 −173 392
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 3 387 −217 197
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 3 387 −217 197
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 176 0 1 376
10 Muud kohustused 298 227 −1 842 295
11 Ümberhindluskontod 485 447 0 −27 081
12 Kapital ja reservid 110 076 351 0
Kohustused kokku 7 494 111 13 872 −24 782
Annexes
8 April 2021