Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

25. rujna 2020.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 548 772 4
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 360 497 130
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 86 582 778
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 273 914 −648
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 24 610 549
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 12 542 859
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 12 542 859
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 1 596 905 181
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 1 860 181
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 1 595 045 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 36 688 −831
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 3 643 253 29 458
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 3 442 496 29 516
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 200 757 −58
8 Dug opće države nominiran u eurima 22 804 0
9 Ostala imovina 288 744 2 043
Ukupno imovina 6 534 815 32 393
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 386 068 418
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 3 056 067 −4 842
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 2 722 244 −9 890
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 333 823 5 049
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 7 448 −1
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 862 384 26 270
  5.1 Opća država 810 089 25 721
  5.2 Ostale obveze 52 296 549
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 216 181 10 164
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 916 116
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 6 860 −50
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 860 −50
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 57 110 0
10 Ostale obveze 284 917 317
11 Računi revalorizacije 542 941 0
12 Kapital i pričuve 108 922 0
Ukupno obveze 6 534 815 32 393
Annexes
29 September 2020