SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

25. september 2020
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 548.772 4
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 360.497 130
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 86.582 778
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 273.914 −648
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 24.610 549
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 12.542 859
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 12.542 859
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.596.905 181
  5.1 Primære markedsoperationer 1.860 181
  5.2 Langfristede markedsoperationer 1.595.045 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 36.688 −831
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 3.643.253 29.458
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 3.442.496 29.516
  7.2 Andre værdipapirer 200.757 −58
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 22.804 0
9 Andre aktiver 288.744 2.043
Aktiver i alt 6.534.815 32.393
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.386.068 418
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 3.056.067 −4.842
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 2.722.244 −9.890
  2.2 Indlånsfacilitet 333.823 5.049
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 7.448 −1
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 862.384 26.270
  5.1 Offentlig forvaltning og service 810.089 25.721
  5.2 Andre forpligtelser 52.296 549
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 216.181 10.164
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 5.916 116
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 6.860 −50
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.860 −50
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 57.110 0
10 Andre forpligtelser 284.917 317
11 Revalueringskonti 542.941 0
12 Kapital og reserver 108.922 0
Passiver i alt 6.534.815 32.393
Annexes
29 September 2020