Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

25 septembrie 2020
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 548 772 4
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 360 497 130
  2.1 Creanțe asupra FMI 86 582 778
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 273 914 −648
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 24 610 549
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 12 542 859
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 12 542 859
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 1 596 905 181
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 1 860 181
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 1 595 045 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 36 688 −831
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 3 643 253 29 458
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 3 442 496 29 516
  7.2 Alte titluri de valoare 200 757 −58
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 804 0
9 Alte active 288 744 2 043
Total active 6 534 815 32 393
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 386 068 418
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 3 056 067 −4 842
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 2 722 244 −9 890
  2.2 Facilitatea de depozit 333 823 5 049
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 0 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 7 448 −1
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 862 384 26 270
  5.1 Administrație publică 810 089 25 721
  5.2 Alte pasive 52 296 549
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 216 181 10 164
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 5 916 116
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 6 860 −50
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 6 860 −50
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 57 110 0
10 Alte pasive 284 917 317
11 Conturi de reevaluare 542 941 0
12 Capital și rezerve 108 922 0
Total pasive 6 534 815 32 393
Annexes
29 September 2020