Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2020 09 25
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 548 772 4
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 360 497 130
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 86 582 778
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 273 914 −648
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 610 549
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 12 542 859
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 12 542 859
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 596 905 181
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 1 860 181
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 595 045 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 36 688 −831
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 3 643 253 29 458
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 3 442 496 29 516
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 200 757 −58
8 Valdžios skola eurais 22 804 0
9 Kitas turtas 288 744 2 043
Visas turtas 6 534 815 32 393
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 386 068 418
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 056 067 −4 842
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 2 722 244 −9 890
  2.2 Indėlių galimybė 333 823 5 049
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 7 448 −1
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 862 384 26 270
  5.1 Valdžiai 810 089 25 721
  5.2 Kiti įsipareigojimai 52 296 549
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 216 181 10 164
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 916 116
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 860 −50
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 860 −50
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 57 110 0
10 Kiti įsipareigojimai 284 917 317
11 Perkainojimo sąskaitos 542 941 0
12 Kapitalas ir rezervai 108 922 0
Visi įsipareigojimai 6 534 815 32 393
Annexes
29 September 2020