Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

25. september 2020
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 548 772 4
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 360 497 130
  2.1 Nõuded IMFi vastu 86 582 778
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 273 914 −648
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 24 610 549
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 12 542 859
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 12 542 859
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 596 905 181
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 1 860 181
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 595 045 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 36 688 −831
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 3 643 253 29 458
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 3 442 496 29 516
  7.2 Muud väärtpaberid 200 757 −58
8 Valitsussektori võlg eurodes 22 804 0
9 Muud varad 288 744 2 043
Varad kokku 6 534 815 32 393
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 386 068 418
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 056 067 −4 842
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 2 722 244 −9 890
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 333 823 5 049
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 7 448 −1
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 862 384 26 270
  5.1 Valitsussektor 810 089 25 721
  5.2 Muud kohustused 52 296 549
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 216 181 10 164
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 5 916 116
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 860 −50
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 860 −50
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 57 110 0
10 Muud kohustused 284 917 317
11 Ümberhindluskontod 542 941 0
12 Kapital ja reservid 108 922 0
Kohustused kokku 6 534 815 32 393
Annexes
29 September 2020