Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

25. září 2020
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 548 772 4
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 360 497 130
  2.1 Pohledávky za MMF 86 582 778
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 273 914 −648
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 24 610 549
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 12 542 859
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 12 542 859
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 596 905 181
  5.1 Hlavní refinanční operace 1 860 181
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 595 045 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 36 688 −831
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 3 643 253 29 458
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 3 442 496 29 516
  7.2 Ostatní cenné papíry 200 757 −58
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 22 804 0
9 Ostatní aktiva 288 744 2 043
Aktiva celkem 6 534 815 32 393
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 386 068 418
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 3 056 067 −4 842
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 2 722 244 −9 890
  2.2 Vkladová facilita 333 823 5 049
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 7 448 −1
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 862 384 26 270
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 810 089 25 721
  5.2 Ostatní závazky 52 296 549
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 216 181 10 164
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 5 916 116
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 860 −50
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 6 860 −50
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 57 110 0
10 Ostatní závazky 284 917 317
11 Účty přecenění 542 941 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 108 922 0
Pasiva celkem 6 534 815 32 393
Annexes
29 September 2020