Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

25.9.2020
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 548 772 4
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 360 497 130
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 86 582 778
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 273 914 −648
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 24 610 549
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 12 542 859
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 12 542 859
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 596 905 181
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 1 860 181
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 595 045 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 36 688 −831
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 3 643 253 29 458
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 3 442 496 29 516
  7.2 Muut arvopaperit 200 757 −58
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 22 804 0
9 Muut saamiset 288 744 2 043
Vastaavaa yhteensä 6 534 815 32 393
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 386 068 418
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 056 067 −4 842
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 2 722 244 −9 890
  2.2 Talletusmahdollisuus 333 823 5 049
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 7 448 −1
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 862 384 26 270
  5.1 Julkisyhteisöt 810 089 25 721
  5.2 Muut 52 296 549
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 216 181 10 164
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 5 916 116
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 860 −50
  8.1 Talletukset ja muut velat 6 860 −50
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 57 110 0
10 Muut velat 284 917 317
11 Arvonmuutostilit 542 941 0
12 Pääoma ja rahastot 108 922 0
Vastattavaa yhteensä 6 534 815 32 393
Annexes
29 September 2020