Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

14. lipnja 2019.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 402 051 −43
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 345 860 1 070
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 80 584 −15
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 265 275 1 085
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 20 382 308
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 20 838 −2 817
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 20 838 −2 817
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 724 657 699
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 5 975 699
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 718 682 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 31 300 −4 703
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 854 159 −5 369
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 624 913 −5 065
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 229 247 −304
8 Dug opće države nominiran u eurima 23 910 0
9 Ostala imovina 258 193 1 767
Ukupno imovina 4 681 351 −9 089
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 234 417 338
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 2 003 052 −40 469
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 419 212 −21 935
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 583 832 −18 534
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 9 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 5 814 −2 576
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 372 578 35 503
  5.1 Opća država 241 492 31 097
  5.2 Ostale obveze 131 086 4 405
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 232 316 −2 765
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 7 787 627
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 12 380 536
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 12 380 536
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 57 459 0
10 Ostale obveze 251 008 −284
11 Računi revalorizacije 397 340 0
12 Kapital i pričuve 107 200 0
Ukupno obveze 4 681 351 −9 089