Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

14. června 2019
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 402 051 −43
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 345 860 1 070
  2.1 Pohledávky za MMF 80 584 −15
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 265 275 1 085
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 20 382 308
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 838 −2 817
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 838 −2 817
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 724 657 699
  5.1 Hlavní refinanční operace 5 975 699
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 718 682 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 31 300 −4 703
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 854 159 −5 369
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 624 913 −5 065
  7.2 Ostatní cenné papíry 229 247 −304
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 23 910 0
9 Ostatní aktiva 258 193 1 767
Aktiva celkem 4 681 351 −9 089
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 234 417 338
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 003 052 −40 469
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 419 212 −21 935
  2.2 Vkladová facilita 583 832 −18 534
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 9 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 814 −2 576
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 372 578 35 503
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 241 492 31 097
  5.2 Ostatní závazky 131 086 4 405
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 232 316 −2 765
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 7 787 627
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 12 380 536
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 12 380 536
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 57 459 0
10 Ostatní závazky 251 008 −284
11 Účty přecenění 397 340 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 107 200 0
Pasiva celkem 4 681 351 −9 089