Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

14. juuni 2019
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 402 051 −43
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 345 860 1 070
  2.1 Nõuded IMFi vastu 80 584 −15
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 265 275 1 085
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 20 382 308
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 838 −2 817
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 838 −2 817
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 724 657 699
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 5 975 699
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 718 682 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 31 300 −4 703
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 854 159 −5 369
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 624 913 −5 065
  7.2 Muud väärtpaberid 229 247 −304
8 Valitsussektori võlg eurodes 23 910 0
9 Muud varad 258 193 1 767
Varad kokku 4 681 351 −9 089
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 234 417 338
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 003 052 −40 469
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 419 212 −21 935
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 583 832 −18 534
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 9 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 814 −2 576
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 372 578 35 503
  5.1 Valitsussektor 241 492 31 097
  5.2 Muud kohustused 131 086 4 405
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 232 316 −2 765
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 7 787 627
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 12 380 536
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 12 380 536
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 57 459 0
10 Muud kohustused 251 008 −284
11 Ümberhindluskontod 397 340 0
12 Kapital ja reservid 107 200 0
Kohustused kokku 4 681 351 −9 089