Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

14.6.2019
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 402 051 −43
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 345 860 1 070
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 80 584 −15
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 265 275 1 085
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 20 382 308
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 838 −2 817
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 838 −2 817
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 724 657 699
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 5 975 699
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 718 682 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 31 300 −4 703
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 854 159 −5 369
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 624 913 −5 065
  7.2 Muut arvopaperit 229 247 −304
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 23 910 0
9 Muut saamiset 258 193 1 767
Vastaavaa yhteensä 4 681 351 −9 089
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 234 417 338
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 003 052 −40 469
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 419 212 −21 935
  2.2 Talletusmahdollisuus 583 832 −18 534
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 9 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 814 −2 576
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 372 578 35 503
  5.1 Julkisyhteisöt 241 492 31 097
  5.2 Muut 131 086 4 405
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 232 316 −2 765
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 7 787 627
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 380 536
  8.1 Talletukset ja muut velat 12 380 536
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 57 459 0
10 Muut velat 251 008 −284
11 Arvonmuutostilit 397 340 0
12 Pääoma ja rahastot 107 200 0
Vastattavaa yhteensä 4 681 351 −9 089