Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

14 iunie 2019
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 402 051 −43
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 345 860 1 070
  2.1 Creanțe asupra FMI 80 584 −15
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 265 275 1 085
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 20 382 308
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 20 838 −2 817
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 20 838 −2 817
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 724 657 699
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 5 975 699
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 718 682 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 31 300 −4 703
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 854 159 −5 369
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 624 913 −5 065
  7.2 Alte titluri de valoare 229 247 −304
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 23 910 0
9 Alte active 258 193 1 767
Total active 4 681 351 −9 089
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 234 417 338
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 2 003 052 −40 469
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 419 212 −21 935
  2.2 Facilitatea de depozit 583 832 −18 534
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 9 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 5 814 −2 576
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 372 578 35 503
  5.1 Administrație publică 241 492 31 097
  5.2 Alte pasive 131 086 4 405
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 232 316 −2 765
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 7 787 627
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 12 380 536
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 12 380 536
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 57 459 0
10 Alte pasive 251 008 −284
11 Conturi de reevaluare 397 340 0
12 Capital și rezerve 107 200 0
Total pasive 4 681 351 −9 089