Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

14. junij 2019
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 402.051 −43
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 345.860 1.070
  2.1 Terjatve do MDS 80.584 −15
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 265.275 1.085
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 20.382 308
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 20.838 −2.817
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.838 −2.817
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 724.657 699
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 5.975 699
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 718.682 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 31.300 −4.703
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.854.159 −5.369
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.624.913 −5.065
  7.2 Drugi vrednostni papirji 229.247 −304
8 Javni dolg v eurih 23.910 0
9 Druga sredstva 258.193 1.767
Skupaj sredstva 4.681.351 −9.089
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.234.417 338
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 2.003.052 −40.469
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.419.212 −21.935
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 583.832 −18.534
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 9 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 5.814 −2.576
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 372.578 35.503
  5.1 Sektor država 241.492 31.097
  5.2 Druge obveznosti 131.086 4.405
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 232.316 −2.765
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 7.787 627
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 12.380 536
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 12.380 536
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 57.459 0
10 Druge obveznosti 251.008 −284
11 Računi prevrednotenja 397.340 0
12 Kapital in rezerve 107.200 0
Skupaj obveznosti 4.681.351 −9.089