SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

14. juni 2019
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 402.051 −43
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 345.860 1.070
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.584 −15
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 265.275 1.085
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 20.382 308
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.838 −2.817
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.838 −2.817
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 724.657 699
  5.1 Primære markedsoperationer 5.975 699
  5.2 Langfristede markedsoperationer 718.682 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 31.300 −4.703
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.854.159 −5.369
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.624.913 −5.065
  7.2 Andre værdipapirer 229.247 −304
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 23.910 0
9 Andre aktiver 258.193 1.767
Aktiver i alt 4.681.351 −9.089
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.234.417 338
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.003.052 −40.469
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.419.212 −21.935
  2.2 Indlånsfacilitet 583.832 −18.534
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 9 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.814 −2.576
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 372.578 35.503
  5.1 Offentlig forvaltning og service 241.492 31.097
  5.2 Andre forpligtelser 131.086 4.405
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 232.316 −2.765
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 7.787 627
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 12.380 536
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 12.380 536
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 57.459 0
10 Andre forpligtelser 251.008 −284
11 Revalueringskonti 397.340 0
12 Kapital og reserver 107.200 0
Passiver i alt 4.681.351 −9.089