Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2019 06 14
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 402 051 −43
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 345 860 1 070
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 584 −15
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 265 275 1 085
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 20 382 308
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 838 −2 817
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 838 −2 817
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 724 657 699
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 5 975 699
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 718 682 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 31 300 −4 703
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 854 159 −5 369
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 624 913 −5 065
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 229 247 −304
8 Valdžios skola eurais 23 910 0
9 Kitas turtas 258 193 1 767
Visas turtas 4 681 351 −9 089
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 234 417 338
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 003 052 −40 469
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 419 212 −21 935
  2.2 Indėlių galimybė 583 832 −18 534
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 9 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 814 −2 576
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 372 578 35 503
  5.1 Valdžiai 241 492 31 097
  5.2 Kiti įsipareigojimai 131 086 4 405
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 232 316 −2 765
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 787 627
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 380 536
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 12 380 536
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 57 459 0
10 Kiti įsipareigojimai 251 008 −284
11 Perkainojimo sąskaitos 397 340 0
12 Kapitalas ir rezervai 107 200 0
Visi įsipareigojimai 4 681 351 −9 089